COVID

Vaccination mot covid-19

I fas 4 (allmänheten) vaccineras just nu alla vuxna som fyllt 18 år och äldre. Vaccination av barn har börjat gälla parallellt med de tidigare vaccinationsfaser (1-3) för de ålderskategorier. Appen bör visa dig den aktuella vaccinationsstatus som gäller just för dig, logg in idag och verifiera ditt vaccinationserbjudande. Mer om vaccinationsfasen kan du läsa här.

Provtagning för covid-19

Om du är sjuk och vill provta dig för covid-19 använder du appen Alltid öppet. I appen får du svara på frågor om ditt hälsotillstånd. Du får en kod som du använder för att boka tid för provtagning på 1177.se.

Covidbevis (även kallats Gröna Beviset eller covidpass)

Nu kan du som har fått din covid vaccination erhålla covidbevis, som även kallats Gröna Beviset eller Covidpass. Beviset kan du få efter din 1:a dos. Kom ihåg att det kan ta upp till 7 dagar att vaccinationen registreras. Ett Covidbevis kan du beställa genom en digital tjänst från e-hälsomyndigheten som finns på covidbevis.se

Resor inom EU kräver inte covidbevis men det underlättar att ha det. Bevisen är utformade på samma sätt inom hela EU. För mer info om resor och vad som gäller för ditt resmål kan du enklast hitta på www.swedenabroad.se

Exempel på Covidbevis skickat till din digitala brevlåda (t.ex. MinMyndighetspost, Kivra m.fl.)

Hej!

Här kommer ditt vaccinationsbevis. Kontrollera att alla uppgifter som finns i beviset stämmer.

Det är ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska resa till. Mer information om vad som gäller i ett specifikt land hittar du på www.swedenabroad.se

Om du har frågor, kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst på telefonnummer 0771‑766 200 eller mejla till e-postadressen registrator@ehalsomyndigheten.se

Öppettider: helgfri måndag-fredag: 8-18

Vänliga hälsningar,
E-hälsomyndigheten

Covidbevis på Svenska och Engelska

EU Digital COVID Certificate/EU:s digitala covidbevis
Vaccination certificate/Vaccinationsbevis

Valid until/Giltig till:
Surname(s) and forename(s)/Efternamn och förnamn
Date of birth/Födelsedatum
Unique certificate identifier/Unikt id för certifikatet
URN:UVCI:01:SE:EHM
Member State of vaccination/Medlemsland där vaccination utförts
Number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series
Antal i en serie vaccinationer/doser och det totala antalet
doser i serien
Disease or agent targeted Sjukdom eller smittämne
Vaccine medicinal product Namn på vaccin
Comirnaty
Vaccine/prophylaxis Vaccin/profylax
Vaccine marketing authorization holder or manufacturer Innehavare av godkännande för försäljning eller tillverkare av vaccin
Date of vaccination, indicating the date of the latest dose received Datum för senaste vaccination
This certificate is not a travel document. The scientific evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery continues to evolve, also in view of new variants of concern of the virus. Before travelling, please check the applicable public health measures and related restrictions applied at the point of destination.
Det här beviset är ingen resehandling. De vetenskapliga rönen om covid-19, vaccinering, testning och tillfrisknande fortsätter att utvecklas, bland annat på grund av att det dyker upp nya virusvarianter. Ta reda på vilka folkhälsoåtgärder och restriktioner som gäller på destinationsorten innan du reser.
Certificate issuer/Utfärdare av beviset Customer service/Kundtjänst
The Swedish eHealth Agency/E-hälsomyndigheten 0771-766 200 – registrator@ehalsomyndigheten.se