Avgifter

Kom ihåg att vaccination mot covid är kostnadsfri för alla!

Andra ärenden i appen gäller samma avgift som vid ett fysiskt möte med den yrkeskategori du träffar.

Frikort gäller förstås. Fakturabetalning gäller för videomöten.