Barn och vårdnadshavare

Vårdnadshavare till barn under 13 år får åtkomst till barnets uppdrag i appen. För att få upp barnets profil i appen måste man första gången lägga till barnet. Det gör man genom att klicka på ”Sök vård för ditt barn” och följa instruktionen genom att ange barnets personnummer. Därefter i fortsättningen klickar du på ”Agera ombud” och väljer barnet.

Covid-19 vaccination för barn

Nu kan även barn vaccineras mot covid-19, läs mer här om vad som gäller för ditt barn.