Video

Alltid öppet, föreläsning

Hur du bokar vaccination med Alltid öppet appen (snabbgenomgång)

Att försöka registrera sig på appen Alltid Öppet

Förklaring av Alltid öppet appen

Provtagning för Covid-19

Att försöka registrera sig på appen Alltid Öppet

Boka hemtestning för corona med Freja eID Plus och Alltid Öppet.

Boka tid för vaccination på arabiska

Boka tid för vaccination på finska

Boka tid för vaccination på engelska

Boka tid för vaccination på somaliska

Endast EN tops i provtagnings-kitet

Vad händer i kroppen vid en vaccination?

Hur funkar vaccin?

Skydda dig och andra på tigrinja

Hur vaccineras man mot Covid-19? (På arabiska)

Hur vaccineras man mot Covid-19? (På tigrinja)