Frågor

Frågor och svar – Alltid Öppet appen

Jag ser inte mitt vårdärende under Mina ärenden på första sidan
Prova att dra med fingret från rubriken ”Mina ärenden” i toppen av appen under ditt namn nedåt, så görs en forcerad uppdatering för att kontrollera nya ärenden

Går det att genomföra videomöte via en dator?
Nej, i nuläget går det endast via appen i telefon eller surfplatta.

Om jag är listad på en vårdcentral, blir jag omlistad automatiskt när jag har ett videomöte med en annan vårdcentral?
Nej, du blir inte automatiskt omlistad.

Vilken version av IOS eller Android rekommenderar ni?
Appen stödjer från IOS version 12 och Android 4.4.

Jag har startat ett videomöte men vården ser inte mig i appen, vad beror det på?
Kontrollera att du har godkänt att använda kameran på din telefon eller surfplatta. Kontrollera att du har bra 3G/4G täckning där du befinner dig.

Varför kan jag inte betala med kort eller Swish?
I nuläget har appen inte stöd för kort- eller Swish-betalning. I kommande uppdateringar av appen kommer Swish-betalning att möjliggöras.

I vilket journalsystem journalförs mitt videomöte?
I samband med videomöte används Stockholms läns landstings journalsystem TakeCare. Du som patient kan se din journal på 1177 Vårdguidens e-tjänster. I samband med videomöte med Folktandvården används journalsystemet T4.

Vilka språk stödjer appen?
I nuvarande version har appen endast stöd för svenska.

Kan jag chatta i appen?
Du kan chatta med de mottagningar som har valt att använda den funktionen.

Mitt barn har Mobilt SäkerhetsID, kan han eller hon logga in och utföra ärenden med detta?
Nej, det SäkerhetsID som bl a Swedbank, sparbankerna och Länsförsäkringar ger ut till ungdomar är endast möjligt att använda för utfärdarens egna tjänster. Det går alltså inte att logga in i appen med detta.

Jag vill boka tid för mitt barn, kan jag göra det i appen?
Ja, det finns en ombudsfunktion där du går in och registrerar ditt barn. Uppgifterna kontrolleras sedan mot Statens personadressregister (SPAR). Ombudsfunktionen fungerar upp till barnet blir 13 år. Du måste vara vårdnadshavare hos Skatteverket för ditt barn för att det ska fungera.

Hur kan ungdomar över 13 år boka tider?
Ungdomen behöver ha Mobilt BankID, ladda ner appen Alltid öppet på smartphone eller platta och därefter skapa en egen profil i appen. Efter detta kan ungdomen boka videomöte och fysiska besök till någon av våra anslutna mottagningar. Det hindrar inte att vårdnadshavare är med vid ett eventuellt videomöte och stöttar ungdomen.

Sparas mina tidigare besök i appen, hur ser jag det?
Ja, alla bokningar oavsett fysiskt besök eller videomöte som du eller vården bokat lagras på din profil. Längst ned i appen ligger en ikon ”Ärenden”, klicka på den så ser du historiken för dina möten med vården.

Jag har skyddade personuppgifter, kan jag använda mig av videomöten i appen?
Nej, personer som har skyddade personuppgifter kan inte genomföra videomöten i appen. Om du försöker göra en bokning kommer den automatiskt att avbokas inom 5-30 minuter. Du kommer även att få ett sms om den avbokningen.

Hur avslutar jag ett påbörjat ärende där jag inte bokat någon tid för möte?
Öppna ärendet och klicka på ”Avsluta ärende”.

Hur avbokar jag en bokad tid?
Öppna ärendet under Mina ärenden.
Klicka på raden med datum och tidpunkt som du vill avboka. Välj Avboka längst ner. Om valet avboka inte är aktivt kan det bero på att tiden är för nära ditt möte eller att tiden inte får avbokas, om tiden ändå behöver avbokas får du kontakta vårdenheten per telefon för avbokning.

Var hittar jag mitt sjukintyg?
Du loggar in på 1177 Vårdguiden. Klicka på Övriga tjänster, klicka på fliken Alla övriga tjänster, scrolla ner till Mina intyg. Klicka på Mina intyg och du finner ditt intyg.

Varför fungerar inte mitt tangentbord i vissa fält?
Ibland kan du ha en gammal version av appen som medför att inmatning inte alltid fungerar, testa alltid med att hämta senaste versionen från Google Play eller Apple Appstore.
Olika typer av extra nedladdade tangentbord och förstoring av texter kan medföra problem med inmatning, om möjligheten finns testa att byt till telefonens standard tangentbord och font och slå av fet eller kursiv stil.

Problem med kamera eller mikrofon
Kontrollera under telefonens inställningar så appen Alltid Öppet får använda kamera och mikrofon. Om du inte vet hur man gör så kan du välja valet ”Support” under ”Support och vanliga frågor”. Där går vi igenom hur man ger access till kamera och mikrofon för de vanligaste telefonmodellerna. Om det inte fungerar för din telefon eller om inställningarna ser annorlunda ut, läs i din telefons manual om ”Behörighet och ge rättigheter till kamera och mikrofon”.

Har du problem i appen eller tekniska frågor
Vid problem i appen eller diverse tekniska frågor hänvisar vi till formuläret – Support tekniska frågor.


Frågor och svar – Covidbevis

Jag ser inte alla mina doser i mitt covidbevis, vad ska jag göra?
Det kan ta upp till sju dagar innan din vaccinering rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret. Om det har gått mer än sju dagar och någon dos fortfarande saknas i ditt covidbevis, vänligen kontakta E‑hälsomyndigheten på telefonnummer 0771‑766 200 (öppettider: helgfri måndag–fredag: 8–18) eller mejla till e‑postadressen covidbevis@ehalsomyndigheten.se

Måste jag ha en e‑legitimation för att logga in i e‑tjänsten?
Du behöver ha en e‑legitimation för att kunna logga in i e‑tjänsten Covidbevis.

Hur gör jag om jag inte har en e‑legitimation?
Om du inte har möjlighet att använda en e‑legitimation så kan du beställa ett vaccinationsbevis från E‑hälsomyndigheten. Det gör du genom att skriva ut, fylla i och skicka blanketten Beställning av vaccinationsbevis (pdf‑fil) genom posten till myndigheten. Därefter skickar vi ditt vaccinationsbevis till din folkbokföringsadress. Tänk på att beställa ditt vaccinationsbevis i god tid före din resa.

Hur många vaccindoser ska jag ha tagit för att få beviset?
Du kan hämta ditt vaccinationsbevis efter första dosen. Det står då på beviset att du har tagit en dos. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska resa till. Mer information om vad som gäller i ett specifikt land hittar du på www.swedenabroad.se

Hur lång tid tar det innan jag kan hämta ut mitt vaccinationsbevis?
Du bör räkna med att det kan ta sju dagar efter att du har fått vaccin innan du kan hämta ut ditt vaccinationsbevis. Det beror på att din vårdgivare ska hinna rapportera in vaccinationen.

På vilka sätt kan jag spara mitt vaccinationsbevis?
Du kan spara vaccinationsbeviset på din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Du kan också skriva ut ditt vaccinationsbevis.

Varför ska jag skriva ut mitt vaccinationsbevis?
Om du under resan inte kommer åt din digitala brevlåda är det en fördel om du har beviset på papper.


Frågor och svar – eHälsomyndigheten

Har det gått sju dagar sedan du vaccinerade dig?
Ett vanligt skäl till att en vaccindos saknas i ditt covidbevis är att uppgifterna inte har hunnit rapporterats in från din vårdgivare till Nationella vaccinationsregistret. Det är från Nationella vaccinationsregistret uppgifterna hämtas till covidbeviset.
När du har vaccinerat dig, så ska uppgifterna rapporteras in inom sju (7) dagar till Nationella vaccinationsregistret. Så tänk på om det har hunnit gå sju dagar sedan du vaccinerade dig.

Felsökning pågår – varför är inte alla doser registrerade i vissa bevis?
Det har upptäckts felaktigheter i några covidbevis. Trots två vaccinationer så finns inte alla doser registrerade i dessa bevis. Det kan till exempel handla om att det saknas en notering för dos nummer två, trots att vaccinationen är genomförd.
Att uppgifterna saknas kan tyvärr bero på flera saker, exempelvis tekniska problem i överföringen från vårdgivare till Nationella vaccinationsregistret. Eller på att överföringen av uppgifter helt enkelt blivit försenad.
Vi felsöker nu tillsammans med regionerna, med flera, som ansvarar för att rapportera in vaccinationerna till Nationella vaccinationsregistret, för att detta ska rättas till så snart som möjligt.

Vad ska jag göra om en dos saknas i mitt covidbevis?
Om du inte ska resa omedelbart, vänta några dagar och ta sedan ut ett nytt covidbevis, och se om doserna har rapporterats in.
Vi arbetar för högtryck, tillsammans med regionerna, med flera, för att lösa problemet.

Hur gör jag om jag behöver resa nu och min andra dos inte finns i covidbeviset?
Covidbevis är ett inte ett krav för att resa inom EU – tanken med beviset är att det ska underlätta.
Det är möjligt att resa inom EU i sommar även om man inte är vaccinerad eller fått sitt covidbevis, bland annat tack vare övergångsregler medan covidbevisen införs.
Övergångsreglerna gäller till 12 augusti och innebär att du i stället för covidbevis kan visa ett reseintyg om negativt covid-19-test.
För att besöka vissa länder inom EU kan det räcka att ha blivit vaccinerad med en dos.
Tänk på att du alltid måste undersöka vad som gäller på det resmål som du ska besöka, och de länder du ska passera på vägen dit. Undersök vad som gäller på ditt resmål på www.swedenabroad.se